DeaR GoD

Kalau ada orang yang paling aku cintai selain Muhammad, itulah mamaku..Kalau ada orang yang selalu aku turuti selain sunnah Rasulullah, itulah mamaku..Kalau aku disuruh memilih 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa, urutan kedua setelah Muhammad adalah mamaku.. Siapakah matahari yang selalu menyinari pagi? dialah mamaku..Siapakah rembulan yang selalu menguasai malam? dialah mamaku..Siapakah bintang-bintang … Baca lebih lanjut

New Comers, New Kaders..

Alhamdulillahirobbil’alamin.. Segala Puji bagi Allah, Rabb Semesta Alam yang tak henti-hentinya mencurahkan Rahmat dan Rahim-Nya kepada kita semua.. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Hamba Allah yang paling dicintai seluruh alam semesta sepanjang masa, Rasulullah SAW yang telah berjuang keras menerangi bumi Allah dengan cahaya Islam yang dibawanya..   Tak terasa, setahun sudah roda … Baca lebih lanjut